Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2020 19:03

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ν.

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Με σημερινές κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας & Θρησκευμάτων, επήλθαν τροποποιήσεις-συμπληρώσεις στους δύο ισχύοντες Κανονισμούς Σπουδών των Α.Ε.Ν. και πρόκειται να δημοσιευθούν σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) εντός των επόμενων ημερών.


Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα όλους τους φοιτούντες σπουδαστές, είναι οι εξής:


Νέος Κανονισμός Σπουδών των Α.Ε.Ν. (ΦΕΚ 2028 Β΄/2019) [αφορούν μόνο τους σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στο Β΄ εξάμηνο]

(1) Τα Β΄, Γ΄ και Ε΄ διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 7η Ιουνίου του ίδιου έτους.

(2) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

(3) Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι τελικές εξετάσεις είναι:

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που βρίσκεται εντός του διαστήματος από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α΄, Δ΄ ή ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

β. ΙΟΥΝΙΟΥ που διαρκεί από την 8η Ιουνίου μέχρι και την 5η Ιουλίου με δυνατότητα παράτασης, εάν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι την 9η Ιουλίου και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β΄, Γ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.


Παλαιός Κανονισμός Σπουδών των Α.Ε.Ν. (ΦΕΚ 1393 Β΄/2000) [αφορούν τους σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στα Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα]

(1) Η δεύτερη (Β) θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική άσκηση-εκπαίδευση σε πλοία και πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο ΣΤ΄ διδακτικό εξάμηνο σπουδών.

(2) Οι σπουδαστές που φοιτούν στα Β΄ και Γ΄ εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 συνεχίζουν την φοίτησή τους στα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα και πραγματοποιούν το δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι (2η θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος), μετά την ολοκλήρωση φοίτησής τους στο ΣΤ΄ εξάμηνο. Για τους ανωτέρω σπουδαστές τα Δ΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Ε΄ διδακτικό εξάμηνο, αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγει την 7η Ιουνίου του ιδίου έτους. Το δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι (2η θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος) αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

(3) Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι τελικές εξετάσεις είναι:

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β, Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

β. ΙΟΥΝΙΟΥ που διαρκεί από την 8η μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα με δυνατότητα παράτασης, εάν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι τις εννέα (9) πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιουλίου και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα, κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

(4) Το δεύτερο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το ΣΤ΄ διδακτικό εξάμηνο ή υστέρησαν συνολικά κατ’ ανώτατο όριο σε μέχρι δέκα (10) μαθήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων.

(5) Στο Δ΄ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Γ΄ διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου απουσιών. Στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Δ΄ και Ε΄ εξάμηνο, αντίστοιχα, εφόσον δεν απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου απουσιών.

(6) Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα του Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνου, προσέρχεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.


Σύρος, 12 Ιουνίου 2020.

Εκ της Διευθύνσεως

 

Διαβάστηκε 851 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 13 Ιούνιος 2020 15:41
Γιώργος Δούναβης

Τελευταία άρθρα από τον/την Γιώργος Δούναβης